Search Machine Learning Repository:
All publications by Wei Liu
authors venues yearsDiscrete Graph Hashing
Wei Liu, Cun Mu, Sanjiv Kumar and Shih-fu Chang
Advances in Neural Information Processing Systems 27, 2014


Zeta Hull Pursuits: Learning Nonconvex Data Hulls
Yuanjun Xiong, Wei Liu, Deli Zhao and Xiaoou Tang
Advances in Neural Information Processing Systems 27, 2014


Compact Hyperplane Hashing with Bilinear Functions
Wei Liu, Jun Wang, Yadong Mu, Sanjiv Kumar and Shih-fu Chang
Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning (ICML-12), 2012


Hashing with Graphs
Wei Liu, Jun Wang, Sanjiv Kumar and Shih-fu Chang
Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML-11), 2011


Large Graph Construction for Scalable Semi-Supervised Learning
Wei Liu, Junfeng He and Shih-fu Chang
Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML-10), 2010